Tổng hợp thông tin

BobbyeHamb Newbie

  • BP77
Ngủ rồi Ngủ rồi
Bài viết:
0 (0 bài viết / ngày)
Tiêu đề cá nhân:
I'm Bobbye (21) from Torsaker, Sweden. I'm learning Turkish literature at a local high school and I'm just about to graduate. I have a part time job in a university.
Tuổi:
Không xác định
Địa chỉ:
Sweden, Torsaker
Ngày đăng ký:
Tháng Tư 24, 2022, 04:15:04 PM
Giờ địa phương:
Tháng Tám 17, 2022, 10:44:34 AM
Lần đăng nhậ­p cuối:
Tháng Tư 24, 2022, 04:15:05 PM
Chữ ký:
my blog; bp77